Inwestuj cicho, zarabiaj głośno

NED Shares

Zostań współwłaścicielem silnej firmy technologicznej


Korzyści z inwestowania w udziały NED


Zostań współwłaścicielem silnej czeskiej firmy technologicznej.

STABILNY
OPŁACALNY WZROST

Twój udział będzie
stopniowo rosnąć
ze średnią roczną
wyceną 26,58%
możesz osiągnąć
niespotykany zysk
zysk.

STAŁE
DOCHODY

Oprócz wzrostu
wartości akcji,
otrzymasz część
zysków spółki w
postaci regularnie
wypłacanej co roku
dywidendy.

ZABEZPIECZENIE
UMOWNE

Posiadasz rzeczywisty udział.
Stajesz się
współwłaściciel
firmy, wszystko jest
jest objęte umową,
masz podgląd
raportów rocznych.

PRZEGLĄD
I KONTROLA

Będziesz miał przegląd
swoich inwestycji
na swoim koncie. Gdzie
możesz monitorować rozwój
i powodzenie swojej inwestycji
a tym samym mieć
kontrolę nad informacjami.


Aktualne możliwości inwestycyjne już od 10 000 CZK


Dołącz do szybko rozwijającego się projektu na wczesnym etapie.
Zdobądź wyjątkową szansę wejścia do holdingu NED i pomnażania swojego kapitału.

Dzięki średniemu rocznemu wzrostowi wartości do 26,58 % i bezpośredniemu udziałowi w zyskach spółki poprzez wypłatę dywidendy raz w roku, można osiągnąć ponadprzeciętne zyski.

Jaka jest oczekiwana wycena?

Depozyt


Udział w spółce %
Rok wyceny %
Dochód roczny CZK
Wycena w sumie %
Dochód ogółem CZK
Otrzymana kwota CZK

*W kalkulacjach modelu przyjęto wycenę Grupy NED na poziomie 77,54 mln USD. Kapitalizacja rynkowa i wartość grupy NED została obliczona za pomocą modelu EVA (Economic Value Added). Do obliczeń wykorzystano prognozy gospodarcze grupy, wykorzystano modele analityczno-predykcyjne DCF (Discounted Cash-Flow) i RNN (Recurrent Neural Network). Kalkulacja modelowa nie gwarantuje osiągnięcia wskazanego zysku z lokaty.

5 prostych kroków do inwestowania

 • 1
  Rejestracja
 • 2
  Weryfikacja KYC
 • 3
  Wybór inwestycji
 • 4
  Podpisanie umowy
 • 5
  Zapłata

Podgląd platformy inwestorskiejNajczęściej zadawane pytania


Za najodpowiedniejszy czas na realizację strategii wyjścia NED uznaje się rok 2030, w którym oczekuje się osiągnięcia najwyższej wyceny spółki, a co za tym idzie największej wyceny zainwestowanych środków, obejmującej zakończenie wszystkich faz rozwojowych i operacyjnych oraz osiągnięty wzrost całego holdingu NED New Era Development do poziomu globalnego. Inwestor ma jednak możliwość sprzedaży swojego udziału cichego wspólnika w dowolnym momencie, po aktualnej cenie rynkowej.

Wypłacając udział w zysku cichemu wspólnikowi (dywidendy), spółka z mocy prawa jest zobowiązana do zapłaty podatku u źródła w wysokości 15%, tj. że cichy wspólnik już otrzyma zwrot netto. Natomiast w przypadku zwiększenia wartości udziału cichego wspólnika i późniejszej sprzedaży jest to tzw. zysk kapitałowy, w tym przypadku inwestor ma obowiązek opodatkować zysk ze sprzedaży przedsiębiorstwa udział w wysokości 15% (23%) podatku u źródła.

Na podstawie osiągniętych historycznych wyników ekonomicznych, wyceny dokonanej na podstawie opinii eksperckiej oraz prognoz ekonomicznych przyszłych zysków z wykorzystaniem modelu predykcyjnego SARIMA i rekurencyjnej sieci neuronowej RNN, oczekiwana wartość holdingu NED w 2030 roku kształtuje się na poziomie 1,7 - 2,3 miliarda CZK średnio oczekiwana roczna aprecjacja na poziomie 26% - 29% p.a. Wycena ta nie uwzględnia udziału w zysku w formie dywidendy. To jest licząc dywidendy, całkowity zwrot będzie wyższy.

Na wartość firmy składają się już własne aktywa, w tym nieruchomości, unikalne rozwiązanie platformy IT oraz solidna, zdywersyfikowana strategia skierowana do dużej społeczności użytkowników. Do 2030 roku spółka zwiększy wszystkie te aktywa do planowanej wartości. Planujemy osiągnąć tę wartość dzięki solidnej strategii i wyjątkowości naszych platform, skierowanych do dużej społeczności użytkowników z całego sektora rynku, w postaci unikalnej giełdy kryptowalut, portalu nieruchomości inwestycyjnych oraz wysoce zaawansowanego bezpiecznego przechowywania online wrażliwych danych. Wszystkie te platformy są przyjazne dla użytkownika i dostępne na wszystkich urządzeniach. Za całą firmą stoi wysoce profesjonalny zespół ludzi z dziedziny ekonomii, rozwoju technologicznego, programistów i programistów technologii blockchain i AI oraz wyższa kadra zarządzająca z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami.

Twoja inwestycja, łącznie ze zwrotem kapitału (aprecjacja), zostanie wypłacona lub przeniesiona na akcje, możesz też kontynuować ciche posiadanie akcji.

Venture kapitálové fondy obvykle investují až do plně zaběhnuté společnosti s docílenými plány, které společnost predikovala a vstupují tak do společnosti už za aktuální tržní hodnotu s plánem další expanze. Proto se společnost rozhodla umožnit investici do tichého podílnictví široké veřejnosti, aby se mohla podílet na nárustu hodnoty do té doby, než bude dohodnut vstup Venture kapitálových fondů, což je cíleno na plánovaný exit v roce 2030.

Vaše investice včetně kapitálového výnosu (zhodnocení) Vám bude vyplacena nebo převedena na akcie, popřípadě můžete pokračovat v tichém podílnictví.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

ZAPOMNIJ O REGULARNYCH INWESTYCJACH
inwestuj w akcje NED i odkryj
nowe wymiary sukcesu!

Nasi partnerzy